Fire områder af særlig sensitivitet

Elaine Aron har inddelt beskrivelsen af det særligt sensitive træk i fire hovedområder, som hun forkorter DOES.

D står for dyb bearbejdning, som antages at være et fundamentalt kendetegn ved sensitivitet. Det er forbundet med at observere og reflektere, inden man skrider til handling.  Sensitive sammenligner og laver forbindelser mellem det de sanser, både bevidst og ubevidst. Det gør, at man ofte (men ikke altid) har en god intuition, og det tager tit lidt længere tid at træffe beslutninger. Forskning har vist, at særligt sensitive har mere aktivitet i hjerneområdet insula, som er en del af hjernen, der konstant integrerer viden om indre tilstande og følelser, kropsholdninger og ydre begivenheder.

O står for, at man let bliver overstimuleret. Især hvis en situation er kompliceret –dvs. med mange ting at huske eller mange mennesker, med larm, kaos, måske kraftige lugte og lyde, fyldt af virvar osv. eller situationen varer lang tid; så bliver man som særlig sensitiv hurtigere træt end andre mennesker – simpelthen fordi, der er så mange indtryk at bearbejde. At bruge hele dagen på arbejde og så bagefter mødes med 8 venner til middag og en tur i biografen vil for en særlig sensitiv typisk være fuldstændigt udmattende, fordi de bliver overstimulerede. En interessant ting at bemærke er, at både gode, glade, sjove, triste og ubehagelige situationer alle er stimulerende – man kan altså også få ”for meget af det gode”.

E står for emotionel reaktivitet og empati. Det er meget normalt for sensitive mennesker – med deres forfinede følelsesradar - ikke kun at have indsigt i, hvad et andet menneske føler, men i virkeligheden og helt automatisk at spejle sig så meget i andre mennesker, at de dermed bliver ”smittede” af deres følelser. Dvs. Man registrerer bevidst eller ubevidst hver en lille ændring i en andens ansigtsudtryk, stemmeføring eller måde at bevæge sig på. Sensitive  har også en større aktivitet i det område af hjernen hvor ”spejlhormonerne” sidder. Dette system gør, at man føler det samme, som dem, man ser på. Derfor er sensitive meget empatiske mennesker, der har nemt ved at forstå andre og sætte sig ind i, hvordan de har det, og hvad de har brug for. Det er endnu mere udtalt, når det handler om glæde og positivitet.

S står for at være sensitiv i forhold til subtile nuancer i det omgivende miljø. Sensitive opfatter og bemærker dét, andre ikke ser. Det er ikke, fordi vores høre, syn, lugte, føle eller smagssans er bedre. Det er den dybere bearbejdning i hjernen, der gør en forskel. Sensitives højnede opmærksomhed på det subtile er brugbar på uendeligt mange måder, fra i højere grad at kunne nyde de enkle glæder i livet, til evnen til at lægge mærke til andres non-verbale tegn. På den anden side kan sensitive - når de er udmattede - være meget lidt opmærksom på andre og ting, både på det subtile og det konkret plan, fordi overstimulationen og behovet for en pause fylder nærmest alt i opmærksomheden.

Du kan læse mere om DOES Elaine Arons bog Psychotherapy and the Highly Sensitive Person. Elaine Aron. Routledge, 2010.

 

Hvad er sensitivitet?

Fordele og ulemper ved at være særlig sensitiv

Er du "ny" som særlig sensitiv?

Vil du have inspiration til at leve i balance? Så tilmeld dig 

Nyheder for sensitive

og få samtidigt mine"10 bedste råd til at leve i balance som sensitiv".

 Er du særligt sensitiv?

Tag testen her!